Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Cele projektu

Celem projektu jest upowszechnianie i implementacja aktualnej wiedzy, w tym najnowszych, innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań z zakresu wylęgarnictwa i produkcji organizmów wodnych. Szczególne pod kątem dywersyfikacji produkcji i wprowadzenia do akwakultury tzw. nowych, perspektywicznych gatunków (np. ryb jesiotrowatych, okoniowatych czy też siejowatych). Proponowane w Programie Działań Doradczych „Rozradzanie, wylęgarnictwo, podchowy ryb i zarybianie” działania obejmują obszary tematyczne związane z procedurami kontrolowanego rozradzania ryb, szeroko rozumianego wylęgarnictwa, podchowów ryb w systemach o różnym stopniu intensyfikacji produkcji, a także zarybiania wód otwartych i obsadzania stawów. Prowadzenie działalności doradczej w tym zakresie ma przyczynić się do rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń między przedstawicielami sektora rybackiego, a przede wszystkim do podniesienia kwalifikacji zawodowych osób związanych z szeroko rozumianą akwakulturą i do szerszej implementacji ww. rozwiązań.