Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy

Doradztwo w miejscu

Doradztwo realizowane w miejscu, tj. bezpośrednio u adresata usług doradczych będzie przeprowadzane w następujący sposób. Zarówno rozpoczynający prowadzenie działalności w sektorze akwakultury, jak i osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w chowie i hodowli ryb będą mogli drogą internetową zgłosić chęć skorzystania ze świadczonych w ramach projektu usług. W tym celu każdy zainteresowany musi wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony poniżej. Wypełniając formularz, oprócz danych osobowych należy umieścić krótki opis (150 słów) zagadnienia, które ma być przedmiotem doradztwa. Każdorazowo takie zgłoszenie będzie analizowane podczas spotkania, na którym pracownicy naukowi Instytutu Rybactwa Śródlądowego, wyznaczeni do realizacji projektu dokonają analizy zawartych w nim informacji i przeprowadzą dyskusję na temat możliwości realizacji doradztwa. Jeśli zgłoszenie zostanie pozytywnie rozpatrzone uruchomione zostaną procedury mające na celu przeprowadzenie doradztwa w miejscu.

Wypełnij formularz